Klinika stomatologiczna Chorzów

Leczenie dentofobii

Klinika stomatologiczna Chorzów
Sedacja wziewna podtlenkiem azotu określana jest jako stan fizycznego odprężenia, przyjemnego oszołomienia, oderwania od rzeczywistości przy jednoczesnym zachowaniu u pacjenta podstawowych odruchów i świadomości.
Podczas sedacji bardzo duże.