W złożach fluidyzacyjnych

naprawa nagrzewnic master naprawa nagrzewnic master
W regeneratorach płyny naprzemiennie przepływają tą samą drogą.
Wymiana ciepła jest możliwa dzięki magazynowaniu ciepła w złożu porowatym, przez które przepływają płyny.

Proces taki nie jest ciągły, ale składa się z fazy ciepłej (w której ciepło jest oddawane przez pł.

Widok do druku:

naprawa nagrzewnic master